رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۱۳
آدميزاد وقتي متحمل تنهايي طولاني مدت ميشود براي خودش يك سري آدميزادِ ديگر را نشان ميكند. يا يك جمعي كه دلش ميخواهد در آنجا باشد . بعداً از آنها براي خودش ، تنهايي اش و آدمهاي نادوست داشتني ِحال حاضرش كه احاطه اش كرده اند يك مدينه فاضله و شهروند فاضله ! ميسازد و در برابر هم قرارشان ميدهد . چون فكر ميكند جايش اينجا نيست و آنجا است .  اما وارد آن جمع و آدميزادها كه ميشود از بس همه چيز را آرماني ميديده . از كوچكترين حركتي كه باب ميلش نباشد دلگير و زده ميشود . از طرز نشستنشان حتي . از نحوه غذا خوردنشان حتي . بعدن دوباره بر ميگردد توي سوراخ سمبه هاي قبلي اش . بعدن دوباره آدميزاد تنها ميشود .بعدن دوباره زخمهايش را ميليسد در تنهايي . تنهايي اي هولناكتر از آنچيزي كه از ابتدا بود

سفر كردم

سفر برگشت منو كرد .. مثل احمقها دلم براي اينجا تنگ شد و برگشتم . آدم رفتن اگر بودم الان دومين بچه ام در يك كشور متمدن اروپايي داشت تاتي تاتي و جست و خيز ميكرد و چند بار با كون زمين خورده بود و الان زباني غير از زبان شيرين پارسي را به گفتگو مينشست خاصه در باهار . نخير مثل اينكه بايد برگشت اينجا و ملافه ها را تكان داد و سرفه كرد .. شعار مزخرف هفته :‌بهتر است بمانم و اصلاح كنم ( اين حرف آدمهاي لگد به باسن خورده ي ديپورت شده است و يا حرف گربه هايي كه دستشان به گوشت نميرسد و نخواهد رسيد هم ميتواند باشد ) باري بنده از نو همينجا هستم . بروم يكسري مزخرفات آرشيو را پاك كنم تا كمتر آزار دهنده باشد . وبلاگ خانه آدميزاد است ...نف و لعنت به اين سرنوشت بخدا

تمام شد

كار اين وبلاگ ديگر تمام شد و به رسالتش رسيد ديروز كه داشتم آرشيوش را ميخواندم يكجاهايي لبخند ميزدم،  گاهي خوش مي آمد ، يك قسمتهايي ميگفتم اين چيزاي چيه نوشتم اينجا ؟ و بعد هم در يك قسمتهايي از خودم بدم مي آمد . حالا چه خوب چه بد ديگر وقت برنامه به پايان رسيده و وقت وقت خدافظي است . دلم كمي آرامش و تغيير ميخواهد ، و براي اين تغييرات بايد از نو ساخته شوم . وبلاگ جديدي جدا از همه اينها كه بودم خواهم ساخت و در سكوتش خود ِ واقعي ام خواهم شد . كارتونيست درك نشده ديگر بازنشسته شد . اينجا را باز ميگذارم براي مرور خاطرات اين هزار سالي كه باهم بوديم و باهم دويديم . روزهاي خوب و بدي كه در بلاگفا و قبلش در پرشين بلاگ داشتيم . اگر ديديد در لينك دوني گودريتان اين وبلاگ بروز شد بدانيد فقط آدرس ويلاگ جديد است كه دارد تبليغ ميشود . شايدم عين اينها كه رفتند مهاجرت و سرخورده برگشتند . برگشتم اينجا دوباره و كركره دكان آقاجون را دادم بالا . بله اينطوري هم ميشود . خب هندي بازي بسه .  به اميد ديدار.