رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از دسامبر, ۲۰۰۸

من سواد ندارم، بگیر خودت بنویس

اینانی که در توالت عمومی روی درو دیوارش یادگاری مینویسند . لات و عقب مانده و بی شعور نیستند . به ولاه که نیستند . ولو اینکه فحش خوار و مادر مینویسند و من هنوز ملتفت نشدم چرا دوز بی ادبی آدمیزاد در توالت عمومی بالا میرود . اینان اگر عقب مانده و بی سواد و هیچی ندار بودند خودکارشان کجا بود ؟ آدمی که خودکار با خودش دارد سواد دارد . چیز می فهمد . تازه اش هم ،همه باسوادها خودکار با خودشان نمیبرند .پس دستی به قلم  هم دارند لابد . آخر آخرش جدولی حل میکند  ، دانش آموز است یا دانشجو و یا استاد دانشگاه ( و چه بسیار مستراح هایی را در مراکز آموزشی دیدم منقش به تمثالهای نیم تنه پائین  مرد وزن و کودک و سگ و نامهای علمی و عوام پسندشان و گاهی به زبان فرنگی ) گویا تنها بی سوادان هستند که میروند آن تو مثل آدم میشاشند + ;نوشته شده در ; 2008/12/31 ساعت;14:12 توسط;.:ALITAJADOD:.; |;

من سواد ندارم، بگیر خودت بنویس

اینانی که در توالت عمومی روی درو دیوارش یادگاری مینویسند . لات و عقب مانده و بی شعور نیستند . به ولاه که نیستند . ولو اینکه فحش خوار و مادر مینویسند و من هنوز ملتفت نشدم چرا دوز بی ادبی آدمیزاد در توالت عمومی بالا میرود . اینان اگر عقب مانده و بی سواد و هیچی ندار بودند خودکارشان کجا بود ؟ آدمی که خودکار با خودش دارد سواد دارد . چیز می فهمد . تازه اش هم ،همه باسوادها خودکار با خودشان نمیبرند .پس دستی به قلم  هم دارند لابد . آخر آخرش جدولی حل میکند  ، دانش آموز است یا دانشجو و یا استاد دانشگاه ( و چه بسیار مستراح هایی را در مراکز آموزشی دیدم منقش به تمثالهای نیم تنه پائین  مرد وزن و کودک و سگ و نامهای علمی و عوام پسندشان و گاهی به زبان فرنگی ) گویا تنها بی سوادان هستند که میروند آن تو مثل آدم میشاشند + ;نوشته شده در ; 2008/12/31 ساعت;14:12 توسط;.:ALITAJADOD:.; |;

love city

پ.ن: از سری بازسازی ها + ;نوشته شده در ; 2008/12/22 ساعت;19:37 توسط;.:ALITAJADOD:.; |;

love city

پ.ن: از سری بازسازی ها + ;نوشته شده در ; 2008/12/22 ساعت;19:37 توسط;.:ALITAJADOD:.; |;

بزن سن ایچ و دیگر هیچ

  1- چشم هم میبینید هم گریه میکند و هم دل میبرد  ، بینی هم مجرای تنفسی است هم بو میکشد و گاهی خون دماغ می شود . دهان پرکار تر است هم میخورد، هم حرف میزند، هم ماچ میدهد و هم اغلب سرویس میشود . ولی مانده ام سخت عجب خداوند برای چه یک کار (دفع) را به دوقسمت جداگانه که یکی از آن دو بخش به اندازه کافی سرش شلوغ است واگذار کرده است ؟  2- آقایان و بانوان عزیز حرف راست را از بچه بشنوید .این را از من قبول بفرمائید .  اگر ایمان ندارید به این حدیث پس این را از من داشته باشید. شوهر خواهر ما برداشته برخلاف میل خواهرمان عکس چه گوارا را زده روی دیوار خانه اش بعدن این خواهرزاده ام که تازه به حرف آمده عکس را هروقت میبیند میگوید : دایی... دایی علی ...( ترکیب دائی علی را جناب علی دایی لوس کرده اند نه ؟) این بچه در عنفوان طفولیت به رازهای درونی و کالبد باختری و روح مبارزه طلبی حق علیه باطل من پی برده و جرمش این است که اسرار هویدا میکند . دایی قربان اخلاق سگی ات برود و برنگردد. پ.ن : البته خواهر شوهر خواهرم هم وقتی عکس را دید گفت علیتونه ؟ ولی چون سنش سه چهار برابر جمیع ماست در این بحث نمیگنجد پ.ن 2 : من هیچ

بزن سن ایچ و دیگر هیچ

  1- چشم هم میبینید هم گریه میکند و هم دل میبرد  ، بینی هم مجرای تنفسی است هم بو میکشد و گاهی خون دماغ می شود . دهان پرکار تر است هم میخورد، هم حرف میزند، هم ماچ میدهد و هم اغلب سرویس میشود . ولی مانده ام سخت عجب خداوند برای چه یک کار (دفع) را به دوقسمت جداگانه که یکی از آن دو بخش به اندازه کافی سرش شلوغ است واگذار کرده است ؟  2- آقایان و بانوان عزیز حرف راست را از بچه بشنوید .این را از من قبول بفرمائید .  اگر ایمان ندارید به این حدیث پس این را از من داشته باشید. شوهر خواهر ما برداشته برخلاف میل خواهرمان عکس چه گوارا را زده روی دیوار خانه اش بعدن این خواهرزاده ام که تازه به حرف آمده عکس را هروقت میبیند میگوید : دایی... دایی علی ...( ترکیب دائی علی را جناب علی دایی لوس کرده اند نه ؟) این بچه در عنفوان طفولیت به رازهای درونی و کالبد باختری و روح مبارزه طلبی حق علیه باطل من پی برده و جرمش این است که اسرار هویدا میکند . دایی قربان اخلاق سگی ات برود و برنگردد. پ.ن : البته خواهر شوهر خواهرم هم وقتی عکس را دید گفت علیتونه ؟ ولی چون سنش سه چهار برابر جمیع ماست در این بحث نمیگنجد پ.ن 2 : من هیچ

coming soon

 عشق ،ارزش مردن دارد ، ارزش کشتن دارد ، ارزش به جهنم رفتن دارد ... برنامه آینده وبلاگ کارتونیست درک نشده در سراسر جهان + ;نوشته شده در ; 2008/12/18 ساعت;14:38 توسط;.:ALITAJADOD:.; |;

coming soon

 عشق ،ارزش مردن دارد ، ارزش کشتن دارد ، ارزش به جهنم رفتن دارد ... برنامه آینده وبلاگ کارتونیست درک نشده در سراسر جهان + ;نوشته شده در ; 2008/12/18 ساعت;14:38 توسط;.:ALITAJADOD:.; |;

مرگ مشترک

هدف از باز پخش مجدد این کارتون همدردی پیشاپیش با قتل عام فردا است و نگارنده از همین تریبون اعلام میدارد هیچگونه شراکتی در این نسل کشی نداشته و ندارد و همین دیگه + ;نوشته شده در ; 2008/12/8 ساعت;13:59 توسط;.:ALITAJADOD:.; |;

مرگ مشترک

هدف از باز پخش مجدد این کارتون همدردی پیشاپیش با قتل عام فردا است و نگارنده از همین تریبون اعلام میدارد هیچگونه شراکتی در این نسل کشی نداشته و ندارد و همین دیگه + ;نوشته شده در ; 2008/12/8 ساعت;13:59 توسط;.:ALITAJADOD:.; |;

نرگس بیمار چشام

1- خسته شدم . الان دو هفته است آنفلانزا گرفته ام و انگار قرار نیست تا آخر عمر خوب بشوم . این چه بیماری مزخرفی هست دیگر. در این دوهفته وقتی راه میرفتم هفته اولش انگار یک نفر مرا از پشت گرفته بود و میکشد و در هفته دوم یک نفر دارد مرا هی هل میدهد از همان پشت و من به صورت مضحکی تعادل ندارم . از همه بدتر نمیدانم چه ربطی دارد اما افسردگی گرفته ام . یک گوشه میروم کز میکنم و گریه میکنم برای آینده . فکر میکنم اگر بمیرم بچه ام چه میشود . یا بدتر فکرهای فلسفی میکنم که اگر مردم و دنیای بعدی وجود نداشته باشد چی ؟ چقدر ضرر میکنیم و اگر باشد چه جور جائی است و ... اُف یک مرض دیگری که گرفته ام از همه چیز و همه کس بدم آمده . یارو مثلا دوسال پیش به من تنه زده امروز من دوست دارم کله اش رابکنم . هی بی خود و بی جهت به مردم گیر میدهم و فقط کافی است فیتیله ام را آنها روشن کنند تا من منفجر بشوم روی سرشان و چاک دهانم را بکشم و بعدن مثل سگ پشیمان بشوم .. وضعیت بی خودی است .خدا نصیب گرگ بیابان نکند . از الان به فکر این هستم که تعطیلات عید چقدر تنها هستم . پارسال خیلی خوب بود . در تاریخ 1000 ساله عمرم این عیدی که