۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

چیزی که ناراحت کننده است برای من هجرت روز افزون هموطنان به خارجستان نیست . ناراحتت کننده جایی است که آدم یک لحظه فکر کند این حجم عظیم مهاجران بخواهند فرهنگ ایرانی را ولو ناخوداگاه به دنیا سرایت بدهند . فکر دنیایی با فرهنگ ایرانی واقعن برایم هولناک است
 
 
 

ارسال یک نظر