۱۳۹۴ فروردین ۱۶, یکشنبهتوی این کشور فقط آقای ظریف دارد کار می‌کند. انرژی را هسته‌ای می‌کند، مذاکره می‌کند، توی لوزان از بس جیغ جیغ می‌کند لوزه‌اش می‌زند بیرون، بیانه می‌دهد و قایمکی توی بالکن بای بای می‌کند با رسانه‌ها و آخرش هم توافق می‌کند و لیوان آب کنفرانس خبری را برمیدارد با خودش می‌آورد ایران
"یکی اینجاست، حبیب" می‌گوید رفته بود سوپر مارکت دوغ کفیر بخرد آقای ظریف دوغ را داد دستش. من خودم رفتم راس ساعت۹ شب آشغال بگذرام دم در آقای ظریف آمد با لباس نارنجی گفت عیدی ما یادت نره و یک خندهٔ همونجوری کرد. 
همه کار‌ها افتاده روی دوشش و روحانی هم که دل به کار نمی‌دهد و فوتبال می‌بیند با گرمکن.


ارسال یک نظر