۱۳۹۳ مهر ۱۴, دوشنبهناهار میخوردیم
یک شبکه روند ساخت پاستیل خرسی را نشان میداد. خانوم خانه گفت: آخاخاخاخ.. دلم میخواد پسر کارخونه پاستیل سازی بیاد خاسگاری دخترم
من که سرم توی بشقابم بود گفتم: نمیشه پسر تور جاهانگردی بیاد خاسگاریش؟ مارو همیشه بفرسته سفر به اقصی نقاط عالم؟
دخترم چیزی نگفت اما او دوست دارد پسر یک گاو دار بیاید خاسگاری اش از بسکه سرش توی شیر و ماست و کشک است.
پدرشم، میفهمم


ارسال یک نظر