۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه


گفت مادرش وقتي يه جنين بوده سقطش كرده و انداختدش تو مستراح. اما زنده مونده .گفت از اون موقع همينجا زندگي ميكنه. با گريه، با خون ..


ارسال یک نظر