۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعهروز ولنتاین همیشه ما تو خونه درگیریم.
میگه امروز بود که، گفتی دیروزه. گفتم : دیروزِ خارجیا نصفش تو امروز ماست . میگه: کوفتم واسم نخریدی میگم: تو چرا نخریدی برام اگه راست میگی؟ میگه تو باید بخری، تو مَردی گفتم :خارجیه ها! ایرانی نیست که. سیره نبوی نیست که مرد فولان باشه زن بیسار. بعدشم ما ایرانی هستیم فرهنگی والا و چیز داریم. روز سپندارفولان روز عاشقیت ماست. میگه چه روزیه این که گفتی؟ میگم: نمیدونم شب زفاف کوروش کبیر با زنش. میگه: زنش کی بود ؟ میگم نمیدونم زن که مهم نیست که. مرد مهمه کوروش مهمه که کبیر بود بقیه مهم نیستن. زنش یه ضعیفه ای بود که مرد از دومنش به معراج رفت
میرم از تو یخچال دوتا شکلات قلب محصول شرکت داداش برادر تبریز بر میدارم میگم بیا ولنتاینت مبارک. میگه مرسی. اونیکی رو میدم دستش میگم تو هم اینو بده بمن. میگیره میگه بیا ولنتاین تو هم مبارک


ارسال یک نظر