۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

شيكم چراني :‌پيتزا ناپوليپيتزا ناپولي رشت محيط خوبي دارد و پيتزايش هم خوشمزه است . و پاستايش سس آلفردو دارد . روي هر ميز يك شامپاين اسلامي است و جامهاي شراب اسلامي ! گاروسونهايش خوش لباس و خوش برخورد و خوشتيپ اند . با لباسهاي مشكي و دوخت غريبشان .
منوي غذايشان هم خوش ابتكار است . طوري كه كاغذ را عين پارچه دوخت زده اند بهم . موسيقي خوبي هم دارد . خوليو مثلن . 
محيطش هم كم نور و ملايم است . طبقه همكفش پرده هاي زيبا و جالبي دارد . اما خب هميشه انتخاب من طبقه دوم است كه از آشپزخانه و آمد و شد بدور باشم . يك كمد دارد كه تويش بشقاب و قاشق و چنگال و خرت و پرت گذاشته اند كه حس خانگي خوبي دارد . 
سس تند و تيزو خوشمزه هم داخل يك ظرف كوچك برايتان سرو ميكنند .
آقاي گارسون جوان هم خودشان در ِ آبجوي اسلاميتان را باز ميكند و آدم را شرمنده . در كل از پنج ستاره چهارستاره ميدهم بهشان . آن يكي را هم براي اين نميدهم چون كه در جواب سوال :‌ wi fi داريد ؟ گفتند داريم اما فقط مديريت ازش استفاده ميكنه ، كه دلگير و ضايعم كرد

ارسال یک نظر