۱۳۹۱ شهریور ۱۳, دوشنبه

خیله خب باشد ، تویمان (!) قیر بریزید و از موهایمان آویزانمان کنید و توی استخر پی پی غوطه ورمان کنید .. اما همه اینها که کردید یک مداد و کاغذ هم بدهید نقاشی کنیم و چیز بنویسیم و یک لپتاب هم اگر نمیدهید دستمان یک گوشی اسمارت فون بدهید فیس بوک چک کنیم و یک ماگ هم باشد که چای بنوشیم . اگر جهنمتان اینطوری است ، ببریدمان .
توی دنیایتان که بودیم این برایمان بهشت بود


ارسال یک نظر