۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

یه قایق بزرگتر میخواییم ..بدون شک محافظه کاری بنده باعث این شد که نفر چهارم دعوا توی کادر نباشد . که خودش هم استعاره شد برای خودش


ارسال یک نظر