۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

 تیتر زده اقا که : حالا دونیا ایران را کشوری صاحاب تفکرو اندیشه و بلاه بلاه میداند . کارتونیستهای ایرانی بیسیاری از جوایز درست و درمون بین المللی را برده اند و خورده اند اما حتی همسایه شان هم خبر دار نشده است . حتی کارتونیستهای دیگر هم . این در حالی است که شهریترین کارتونیستهای ایرانی به اندازه علیشمز در جامعه شناخته شده نیستند .
با یک گل دشت بی فرهنگی ما باهار نمیشود ریفیق . 
ارسال یک نظر